Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle för alla.

Om oss

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO som jag arbetar mycket med, ett kommunalt handikappråd har funnits i Ystad sedan 70 talet. Men 1997 omorganiserades rådet, och blev ett självständigt råd utan politiker, och fick då namnet Ystad Handikappråd.

TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET ska leda till att alla ska kunna delta i samhällslivet, leva och bo i goda livsmiljöer som ger förutsättningar för alla att få ett så självständigt liv som möjligt  Att uppfylla detta gör man inte ensam. För att uppnå målsättningen behöver tillgänglighetsperspektivet finnas med både övergripande och på detaljnivå. För detta behövs det SAMVERKAN mellan alla inblandade partner. Alltså mellan tillgänglighetsrörelsen och politiker alla slag. Då når man det bästa resultatet.

 

2008 blev det en sammanslagning med HSO Ystad och namnet blev då Ystad Handikappråd/HSO, och 2011 ändrade vi återigen namn till Ystad Tillgänglighetsråd/HSO

Vår värdegrund är " Ett tillgängligare samhälle" det är en vision som vi arbetar mycket med.

Rådet har idag 15 medlemsföreningar. De flesta mycket aktiva.

Ystad kommun har byggt ett nytt  otillgänglight badhus, det blir otillgängligt såtillvida att vattenrutschkanan blir otillgänglig, kan bara nås via en trappa, och personalutrymmen blir inte anpassade för personer med funktionsnedsättning. Vi har verkligen protesterat och överklagat men kommunen har inte lyssnat på oss tyvärr.

Vi har jobbat mycket med att otillgänglighet ska räknas som diskriminering. Vi tycker och anser att du som har en funktionsnedsättning ska kunna handla var du vill, besöka vilken frisör du vill och gå på vilken bio, teater eller bibliotek du vill, och kunna besöka vem du vill, och att din lägenhet ska vara tillgänglig för alla.

Under 2016-17 kommer vi att arbeta mycket med bl. a. utemiljön.

Regeringen har beslutat om en ny diskriminerings lag, det blev en mycket dålig lag, med undantag för företag som har mindre än 10 anställda. Men känner du dig diskriminerad tveka inte anmäl detta till DO.    www.do.do.se

Vi vill att alla kommunala,Regionens och statliga  hemsidor ska vara tillgängliga, dessa ska alla kunna besöka.

Vidare arbetar vi nu återigen med att få politikerna att förstå att Stortorget i Ystad är otillgängligt, underlaget består av storgatsten, som är ett mycket ojämt och dåligt underlag.

Plan och bygglagen 8 kap 1§ p 3:

En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse och- eller orineteringsförmåga.

Plan och bygglagen 8 kap 4 § p 8:

Ett byggnadsverk ska ha de teknisks egenskaper som är väsentliga i fråga om

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och eller orinteringsförmåga.

 

 

Välkommen

Välkommen till www.tillganglighet.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)